DPO270/2012
ID intern unic:  344681
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 270
din  31.08.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnilor Mihai GHIMPU şi Vladimir DARIE
Publicat : 07.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 186-189     art Nr : 627
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite faţă de stat, pentru contribuţie remarcabilă la Mişcarea de Eliberare Naţională şi pentru susţinerea constantă a valorilor democratice, se conferă „Ordinul  Republicii” domnilor:
    Mihai GHIMPU     -  deputat în Parlament
    Vladimir DARIE    -  ex-deputat în Parlament.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 270-VII. Chişinău, 31 august 2012.