DPO273/2012
ID intern unic:  344684
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 273
din  04.09.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de scriitori
Publicat : 07.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 186-189     art Nr : 630
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea literaturii, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi înaltă măiestrie profesională, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului Nicolae NEGRU;
„Ordinul de Onoare”
    domnului Mircea CIOBANU
    domnului Vitalie CIOBANU
    domnului Emilian GALAICU-PĂUN
    domnului Vasile GÂRNEŢ
    doamnei Irina POPA-NECHIT
    domnului Arcadie SUCEVEANU;
Ordinul  „Gloria Muncii”
    domnului Ştefan AGACHI
    domnului Dumitru APETRI
    domnului Gheorghe CIOCOI
    domnului Nicolae LEAHU
    domnului Ştefan MELNIC
    domnului Nicolae ROIBU
    doamnei Maria ŞLEAHTIŢCHI
    domnului Ion VIERU;
Medalia  „Mihai Eminescu”
    doamnei Ala BELENCO (ZAPOROJAN)
    domnului Ion CAŢAVEICĂ
    doamnei Ludmila SOBEŢCHI.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 273-VII. Chişinău, 4 septembrie 2012.