DPO274/2012
ID intern unic:  344685
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 274
din  04.09.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
colaboratori ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Publicat : 07.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 186-189     art Nr : 631
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea lingvisticii, activitate literară şi metodico-ştiinţifică prodigioasă şi contribuţie la pregătirea tinerilor savanţi şi a specialiştilor de înaltă calificare, se conferă:
Ordinul  „Gloria Muncii” următorilor:
    BORŞ Anton                   -    cercetător ştiinţific coordonator la
                                                  Institutul de Filologie
    CONSTANTINOVICI
    Elena                                -    cercetător ştiinţific principal la Institutul
                                                   de Filologie
    GAVRILOV Anatolie       -    şef de sector la Institutul de Filologie
    VÎRŢANU Ion                 -    şef de direcţie în Consiliul Suprem pentru
                                                  Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică
    VRABIE Lidia                  -    cercetător ştiinţific la Institutul de Filologie;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    CORCINSCHI Nina         -   director al Centrului de Literatură
                                                   şi Folclor
    GRATI Aliona                    -   cercetător ştiinţific principal la Institutul
                                                   de Filologie
    PĂCURARU Vera             -   cercetător ştiinţific coordonator la Institutul
                                                   de Filologie
    PLĂMĂDEALĂ Ion          -   cercetător ştiinţific principal la Institutul
                                                   de Filologie
    RĂILEANU Viorica           -   director al Centrului de Lingvistică
    TCACI Valentina                -   inspector superior la Institutul de Filologie
    VULPE Ana                       -   cercetător ştiinţific coordonator la
                                                   Institutul de Filologie.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                      Nicolae TIMOFTI

    Nr. 274-VII. Chişinău, 4 septembrie 2012.