DPO275/2012
ID intern unic:  344686
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 275
din  04.09.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Feyruz ISAYEV
Publicat : 07.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 186-189     art Nr : 632
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea pieţei de produse petroliere în Republica Moldova, contribuţie la desfăşurarea unor acţiuni social-umanitare şi activitate managerială prodigioasă, domnului Feyruz ISAYEV, director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Lukoil-Moldova”, i  se  conferă  „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 275-VII. Chişinău, 4 septembrie 2012.