DPO279/2012
ID intern unic:  344753
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 279
din  05.09.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii”
domnului Alexei BARBĂNEAGRĂ
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 651
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru contribuţie substanţială la edificarea statului de drept, merite deosebite în dezvoltarea justiţiei şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, domnului Alexei BARBĂNEAGRĂ, profesor universitar, doctor habilitat în drept, i se conferă  „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 279-VII. Chişinău, 5 septembrie 2012.