DPO280/2012
ID intern unic:  344754
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 280
din  05.09.2012
privind conferirea de distincţii de stat
domnilor Nicolae ŢÂU şi Mihai CERNENCO 
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 652
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în afirmarea statalităţii Republicii Moldova, contribuţie la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate ştiinţifică şi metodico-didactică prodigioasă, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Nicolae ŢÂU              - profesor universitar, doctor habilitat în economie;
Titlul onorific „Om Emerit”
    domnului
    Mihai CERNENCO    - conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe politice.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 280-VII. Chişinău,  5 septembrie 2012.