DPO287/2012
ID intern unic:  344760
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 287
din  10.09.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
ai Combinatului de Vinuri „Cricova” S.A.
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 656
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industria vinicolă şi contribuţie la extinderea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii produselor fabricate, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BORŞ Galina               -   muncitoare
    LUCA Ion                   -   şef producere
    ŞOVA Antonida          -   vicedirector general;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    BÎZGU Eugenia           -   muncitoare
    BOCANCEA Vasile   -   şef producere
    CEBAN Elena             -   inginer-tehnolog
    COROBAN Ana         -   operator
    DODICA Efrosenia     -   controlor
    LUPU Tatiana              -   operator
    URSU Andrei              -   tractorist.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 287-VII. Chişinău,  10 septembrie 2012.