DPO288/2012
ID intern unic:  344761
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 288
din  10.09.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup
de cercetători eminescologi
Publicat : 14.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 190-192     art Nr : 657
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn  de înaltă apreciere a meritelor deosebite  în activitatea de cercetare a moştenirii literare a scriitorului Mihai Eminescu şi pentru contribuţie substanţială la promovarea operei eminesciene şi la dezvoltarea relaţiilor interculturale,  se  conferă:
„Ordinul de Onoare” următorilor:
    CRĂCIUN Victor  (România)
    VATAMANIUC Dimitrie (România);
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    ADAM Victor (România)
    CRĂCIUN Avram (România)
    SĂLCUŢAN Mihai (România)
    STAN Mihai (România);
Medalia „Mihai Eminescu” următorilor:
    AGACHE Catinca (România)
    BARBU Constantin (România)
    CHIRIAC Mihai (România)
    COURRIOL Jean-Louis
    (Republica Franceză)
    FRISCH Helmuth
    (Republica Federală Germania)
    IACOBAN Mircea (România)
    KYÇYKU Kopi (Republica Albania)
    MĂNUCĂ Dan (România)
    NASRATTINOGLU Irfan Ünver (Republica Turcia)
    OLARU-NENATI Lucia (România)
    PAVĂL Ioan (România)
    VALENTOVÁ Libuše (Republica Cehă).

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 288-VII. Chişinău,  10 septembrie 2012.