HGO703/2012
ID intern unic:  344824
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 703
din  18.09.2012
pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei
Ruse cu privire la colaborarea în domeniul energetic
Publicat : 21.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 198-204     art Nr : 758
    Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se ia act de proiectul Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul energetic.
    2. Se iniţiază negocierile asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse cu privire la colaborarea în domeniul energetic.

    PRIM-MINISTRU                                                                        Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul afacerilor externe
    şi integrării europene                                                                    Iurie Leancă
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                                                        Valeriu Lazăr

    Nr. 703. Chişinău, 18 septembrie 2012.