HGO712/2012
ID intern unic:  344853
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 712
din  26.09.2012
cu privire la eliberarea unor materiale de construcţie
Publicat : 28.09.2012 în Monitorul Oficial Nr. 205-207     art Nr : 768
    În temeiul Legii nr.589-XIII din 22 septembrie 1995 privind rezervele materiale de stat şi de mobilizare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1996, nr.11-12, art.114), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
    1. Agenţia Rezerve Materiale:
    va elibera, cu titlu gratuit, Consiliului raional Hînceşti pentru construcţia caselor de locuit pentru familiile sinistrate din satul Sărăteni, comuna Cotul Morii, raionul Hînceşti, care au avut de suferit în urma inundaţiilor masive produse în anul 2010, din contul bunurilor transmise Agenţiei în baza Hotărîrii Guvernului nr.850 din 16 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.197-202, art.930), materiale de construcţie în sumă de 1203429 lei, conform anexei;
    va selecta prestatorii de lucrări pentru încărcarea, transportarea şi descărcarea materialelor de construcţie pînă la locul de destinaţie (satul Sărăteni, comuna Cotul Morii, raionul Hînceşti) prin metoda achiziţiei dintr-o singură sursă, conform Legii nr.96-XVI din 13 aprilie 2007 privind achiziţiile publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007 nr.107-111, art.470), cu modificările şi completările ulterioare.
    2. Se permite Agenţiei Rezerve Materiale achitarea din contul comercializării unei părţi a materialelor de construcţie, transmise în baza Hotărîrii Guvernului nr.850 din 16 noiembrie 2011 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2011, nr.197-202, art.930), în volumul ce va acoperi costul lucrărilor pentru încărcarea, transportarea şi descărcarea materialelor de construcţie, conform devizului de cheltuieli aprobat.
    3. Se recomandă Consiliului raional Hînceşti  să întreprindă acţiunile ce se impun pentru recepţionarea şi monitorizarea distribuirii materialelor de construcţie, conform listei persoanelor sinistrate.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina dlui Vasile Pîntea, director general al Agenţiei Rezerve Materiale, conform competenţelor.

    PRIM-MINISTRU                                                  Vladimir FILAT

    Nr. 712. Chişinău, 26 septembrie 2012.


Anexă

 la Hotărîrea Guvernului nr.712

din 26 septembrie 2012


LISTA

materialelor de construcţie eliberate, cu titlu gratuit,

Consiliului raional Hînceşti

Nr.
d/o
Denumirea materialelor
Cantitatea
(m3)
Preţul
(lei)
Costul
(lei)
 
1.

Blocuri de beton celular autoclavizat (BCA), inclusiv:

 

corespund standardelor

 

cu deteriorări mecanice

 
1039,20
 
 
946,3
 
92,9
 
 
 
783,63
 
163,33
 
 
756720
 
 
741547
 
15173
2.

Cherestea (lemn ecarisat), categoria III

302
1479,17
446709
 
 
TOTAL
 
 
1203429