HGO731/2012
ID intern unic:  344919
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 731
din  02.10.2012
pentru aprobarea Planului de acţiuni privind edificarea
Monumentului Libertăţii şi  alocarea mijloacelor financiare
Publicat : 05.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 209-211     art Nr : 789
    În scopul realizării prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 169 din 9 martie 2010 „Cu privire la edificarea Monumentului Libertăţii”, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă Planul de acţiuni privind edificarea Monumentului Libertăţii, conform anexei.
    2. Ministerul Culturii va asigura controlul realizării acţiunilor ce ţin de proiectarea, turnarea şi definitivarea Monumentului Libertăţii.
    3. Ministerul Dezvoltării Regionale şi Construcţiilor va asigura elaborarea proiectului de edificare a soclului, instalarea Monumentului Libertăţii şi amenajarea terenului aferent acestuia, precum şi realizarea proiectului elaborat, cu acoperirea cheltuielilor din fondul de rezervă al Guvernului.
    4. Ministerul Finanţelor, în scopul realizării activităţilor ce ţin de prima etapă a planului de acţiuni – elaborarea documentaţiei de proiect a Monumentului Libertăţii, va aloca Ministerului Culturii 277 mii lei din fondul de rezervă al Guvernului.

    PRIM-MINISTRU                                                                 Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul culturii                                                                    Boris Focşa
    Ministrul dezvoltării regionale
    şi construcţiilor                                                                       Marcel Răducan
    Ministrul finanţelor                                                                 Veaceslav Negruţa

    Nr. 731. Chişinău, 2 octombrie 2012.


    anexa