DPO310/2012
ID intern unic:  344956
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 310
din  03.10.2012
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I Academiei
Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 688
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului superior de specialitate şi pentru contribuţie substanţială la pregătirea cadrelor de înaltă calificare şi la educarea tinerei generaţii în spiritul patriotismului, Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun” i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 310-VII. Chişinău,  3 octombrie  2012.