DPO311/2012
ID intern unic:  344957
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 311
din  03.10.2012
privind numirea domnului Nicolae CORCEA
în funcţia de  judecător la Judecătoria Sîngerei
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 689
    În temeiul art.116 alin.(2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art.11 alin.(1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Nicolae CORCEA se numeşte în funcţia de judecător la  Judecătoria Sîngerei, pe un termen de cinci ani.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 311-VII. Chişinău, 3 octombrie  2012.