DPO312/2012
ID intern unic:  344958
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 312
din  04.10.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Grigorios SKALKEAS
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 690
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia deosebită adusă la edificarea şi dotarea Liceului Teoretic „Elada” din satul Măcăreşti, raionul Ungheni, domnului academician Grigorios SKALKEAS, membru al Academiei din Atena, Republica Elenă, i  se  conferă  „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 312-VII. Chişinău, 4 octombrie  2012.