DPO313/2012
ID intern unic:  344959
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 313
din  04.10.2012
privind conferirea Ordinului „Ştefan cel Mare”
domnului Valeriu CERBA
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 691
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de preţuire a bărbăţiei, curajului şi spiritului de sacrificiu manifestate în lupta pentru apărarea independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii Moldova, domnului Valeriu CERBA, colonel de poliţie în rezervă, i se conferă Ordinul „Ştefan cel Mare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 313-VII. Chişinău, 4 octombrie  2012.