DPO315/2012
ID intern unic:  344961
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 315
din  05.10.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 693
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului, contribuţie la perfecţionarea procesului instructiv-educativ şi activitate metodico-didactică şi organizatorică intensă, se conferă:
„Ordinul Republicii”
    domnului
    Boris VASILIEV                       -    profesor pensionat, satul Sărăteni, raionul
                                                           Teleneşti;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei
    Tamara BĂLŢATU                   -    profesor la Liceul Teoretic „Liviu Deleanu”,
                                                            municipiul Chişinău
    domnului
    Gheorghe COROVAI               -    profesor la Colegiul de Informatică, municipiul
                                                           Chişinău
    doamnei
    Ecaterina JERU                         -    profesor pensionat, oraşul Floreşti
    domnului
    Panfil SAVA                              -    conferenţiar universitar  la Universitatea de
                                                            Stat de Educaţie Fizică şi Sport
    doamnei
    Alexandra VASILIEV                -    profesor pensionat, satul Sărăteni, raionul
                                                            Teleneşti
    domnului
    Boris VOLOSATÎI                   -    director al Liceului Teoretic „Gheorghe
                                                           Asachi”, municipiul Chişinău;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Victor AMBROCI                     -    director al Liceului Teoretic „Spiru  Haret”,
                                                            municipiul Chişinău
    domnului
    Mihail BOTOŞANU                  -    profesor la Colegiul de Informatică,
                                                            municipiul Chişinău
    doamnei
    Tatiana BUSUIOC                    -    profesor la Liceul Teoretic „Petre
                                                            Ştefănucă”, oraşul Ialoveni
    doamnei
    Tatiana CALLO                        -    şef de direcţie la Consiliul Naţional  pentru
                                                           Acreditare şi Atestare
    domnului
    Pavel CERBUŞCA                   -    director adjunct al Liceului Academiei de
                                                           Ştiinţe a Moldovei
    doamnei
    Zinaida CIOBANU                   -    profesor la Liceul Teoretic „Gaudeamus”,
                                                           municipiul Chişinău
    doamnei
    Angela CUTASEVICI              -    director adjunct al Liceului Teoretic „Gheorghe
                                                          Asachi”, municipiul Chişinău
    domnului
    Gheorghe DANDARA              -    şef al Direcţiei Generale Învăţămînt, Tineret şi
                                                          Sport  a Consiliului raional Şoldăneşti
    doamnei Maria DINTE             -    profesor la  Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
                                                          municipiul Bălţi
    doamnei Nina IVANOVA        -    director al Liceului Seral nr.2, municipiul Chişinău
    doamnei Valentina
    MORARENCO                       -    învăţătoare la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu”,
                                                         oraşul Dubăsari
    doamnei
    Tamara MORARU                  -    profesor la  Liceul Teoretic „M. Kogălniceanu”,
                                                         municipiul Chişinău
    domnului Ion NACU                -    profesor la Liceul Republican cu Profil Real,
                                                          municipiul Chişinău
    doamnei Valentina
    PROCOPOVICI                     -    director al Grădiniţei nr.11, oraşul Ungheni
    doamnei
    Maria RUMLEANSCHI          -    director al Centrului  Orăşenesc al Tinerilor
                                                          Naturalişti, municipiul Chişinău
    doamnei Ala SAINENCO       -    conferenţiar universitar  la Universitatea de Stat
                                                         „Alecu Russo” din Bălţi
    domnului
    Vladimir SOLTANICI             -    şef al Direcţiei Generale Educaţie a Consiliului
                                                          raional Criuleni
    domnului
    Grigore VASILACHE             -    director adjunct al Colegiului Financiar-Bancar
                                                         „Alexandru Diordiţa”, municipiul Chişinău;
Medalia „Mihai Eminescu”
    doamnei
    Tatiana AMBROCI                 -    bibliotecar-şef la Colegiul de Construcţii,
                                                          municipiul Chişinău
    doamnei Galina CEBAN          -    profesor la Liceul Teoretic „Alexandru cel
                                                         Bun”, municipiul Bender
    doamnei
    Maria IAVORSCHI                -    profesor la Liceul Teoretic „Petru Rareş”,
                                                         oraşul Soroca
    doamnei
    Valentina TOPALO                 -    şef de serviciu la Universitatea  de Stat
                                                         „Alecu Russo” din Bălţi
    doamnei Ala TURBAL            -    profesor la Liceul Teoretic „Evrica”, oraşul
                                                         Rîbniţa;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei
    Liusea PAPUC                        -    conferenţiar universitar  la Universitatea  Pedagogică
                                                         de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
    doamnei Profira VULPE          -    profesor la Liceul Teoretic „Alexandru Agapie”,
                                                         comuna Pepeni, raionul Sîngerei.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII  MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 315 -VII. Chişinău, 5 octombrie 2012