DPO316/2012
ID intern unic:  344963
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 316
din  05.10.2012
privind conferirea „Ordinului Republicii”
Întreprinderii Mixte „Vinăria Purcari” SRL
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 694
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă preţuire a meritelor deosebite în dezvoltarea industriei vinicole, pentru contribuţie substanţială la modernizarea întreprinderii şi succesele obţinute în activitatea de producţie şi în cadrul expoziţiilor internaţionale, Întreprinderii Mixte „Vinăria Purcari”  SRL i se conferă „Ordinul  Republicii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 316-VII. Chişinău, 5 octombrie 2012.