DPO317/2012
ID intern unic:  344964
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 317
din  05.10.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de lucrători
ai Întreprinderii Mixte „Vinăria Purcari” SRL
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 695
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în industria vinicolă, contribuţie la extinderea producţiei şi îmbunătăţirea calităţii produselor fabricate şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Liusia CICHIR    - inginer-tehnolog
    doamnei Elena SÎLII          - contabil-şef;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului
    Valentin BALUŢA            -  muncitor
    domnului
    Nicolae CHIOSA             -  şef de producere
    domnului
    Oleg CIORNÎI                 -   director
    domnului
    Alexandru DULAP           -   şef de sector
    domnului
    Andrei MURZAC             -  tractorist.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 317-VII. Chişinău, 5 octombrie 2012.