DPO318/2012
ID intern unic:  344965
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 318
din  05.10.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de
lucrători din complexul de gospodărire a gazelor
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 696
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea complexului de gospodărire a gazelor, contribuţie substanţială la asigurarea neîntreruptă a economiei naţionale cu gaze şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului
    Vladimir CÎRLAN              -   director al Filialei „Anenii Noi-gaz” a Societăţii
                                                   cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”
    domnului
    Alexandru GUSEV             -    preşedinte al Consiliului de Administraţie al
                                                    Societăţii pe Acţiuni „Moldovagaz”;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Iurie MORARI    -    lăcătuş-controlor la Filiala „Anenii Noi-gaz”
                                                   a Societăţii cu Răspundere Limitată „Ialoveni-gaz”.

    PREŞEDINTELE  REPUBLICII  MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 318-VII. Chişinău, 5 octombrie 2012.