DPO320/2012
ID intern unic:  344967
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 320
din  09.10.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
doamnei Irina LOGHIN
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 698
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea artei muzicale, pentru contribuţie substanţială la promovarea tezaurului folcloric naţional şi activitate de creaţie prodigioasă, doamnei Irina LOGHIN, interpretă de muzică populară (România), i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 320-VII. Chişinău, 9 octombrie 2012.