DPO321/2012
ID intern unic:  344968
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 321
din  09.10.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Valentina DOGOTARI (NAFORNIŢĂ)
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 699
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate de creaţie prodigioasă, succese obţinute la Concursul Internaţional BBC Cardiff Singer of the World şi contribuţie la promovarea imaginii Republicii Moldova peste hotare, doamnei Valentina DOGOTARI (NAFORNIŢĂ), cîntăreaţă de operă, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                           Nicolae TIMOFTI

    Nr. 321-VII. Chişinău, 9 octombrie 2012.