HGA736/2012
ID intern unic:  344974
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 736
din  03.10.2012
cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
Publicat : 12.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 212-215     art Nr : 799     Data intrarii in vigoare : 12.10.2012
    Abrogată prin HG143 din 27.02.19, MO86-92/08.03.19 art.170; în vigoare 08.03.19

    MODIFICAT
   
HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18
   
HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18
    HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447
    HG698 din 30.08.17, MO335-339/15.09.17 art.824
   
HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396
    HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501
    HG650 din 26.05.16, MO151-155/03.06.16 art.718
    HG155 din 28.02.14, MO53-59/07.03.14 art.170
    HG413 din 20.06.13, MO135/25.06.13 art.489
    RMO229 din 02.11.12, MO229-233/02.11.12 , pag.47

    În temeiul art. 20 pct. 2) şi art. 24 din Legea nr. 64-XII din 31 mai 1990 cu privire la Guvern (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.131-133, art. 1018), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Lista autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei, conform anexei nr. 3;
    [Pct.1 modificat prin HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447]
    [Pct.1 modificat prin HG698 din 30.08.17, MO335-339/15.09.17 art.824]
    [Pct.2 abrogat prin HG698 din 30.08.17, MO335-339/15.09.17 art.824]
    [Pct.2 modificat prin HG1412 din 27.12.16, MO478-490/30.12.16 art.1501]
    [Pct.2 modificat prin HG413 din 20.06.13, MO135/25.06.13 art.489]
    3. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.5.
    4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării, cu excepţia poziţiei „Oficiul central de probaţiune” din anexa nr. 3, care va intra în vigoare începînd cu 1 ianuarie 2013.

    PRIM-MINISTRU                                                          Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Ministrul justiţiei                                                              Oleg Efrim
    Ministrul finanţelor                                                           Veaceslav Negruţa
    Ministrul muncii, protecţiei
    sociale şi familiei                                                               Valentina Buliga

    Nr. 736. Chişinău, 3 octombrie 2012.


    [Anexa nr.1 abrogată prin HG698 din 30.08.17, MO335-339/15.09.17 art.824]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG155 din 28.02.14, MO53-59/07.03.14 art.170]
    [Anexa nr.1 modificată prin HG413 din 20.06.13, MO135/25.06.13 art.489]
   
[Anexa nr.1 modificată prin RMO229 din 02.11.12, MO229-233/02.11.12, pag 47]

    [Anexa nr.2 abrogată prin HG698 din 30.08.17, MO335-339/15.09.17 art.824]

Anexa nr.3
la Hotărîrea Guvernului nr. 736
din 3 octombrie 2012
LISTA
autorităţilor administrative din subordinea Ministerului Justiţiei
    Administrația Națională a Penitenciarelor
    Inspectoratul Naţional de Probaţiune
    Agenţia de administrare a instanţelor judecătoreşti
    Centrul de informaţii juridice  
    Centrul naţional de expertize judiciare
    Direcţia de justiţie a Găgăuziei
    [Anexa nr.3 modificată prin HG1082 din 08.11.18, MO423/09.11.18 art.1125; în vigoare 09.11.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG869 din 05.09.18, MO366-376/28.09.18 art.966; în vigoare 28.09.18]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]
    [Anexa nr.3 modificată prin HG650 din 26.05.16, MO151-155/03.06.16 art.718]

    [Anexa nr.4 abrogată prin HG405 din 25.04.18, MO133-141/27.04.18 art.447]
    [Anexa nr.4 modificată prin HG314 din 22.05.17, MO162-170/26.05.17 art.396]

Anexa nr.5
la Hotărîrea Guvernului nr. 736
din 3 octombrie 2012
LISTA
hotărîrilor de Guvern care se abrogă
    1. Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000 „Cu privire la Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2000, nr. 19-20, art. 210).
    2. Hotărîrea Guvernului nr.813 din 23 iulie 2007 „Privind completarea Hotărîrii Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 107-111, art. 851).
    3. Punctul 1 din modificările şi completările ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr.1130 din 16 octombrie 2007 „Cu privire la dizolvarea Serviciului de Stat pentru Problemele Cultelor pe lîngă Guvernul Republicii Moldova” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 168-170,  art. 1176).
    4. Punctul 1 din anexa nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr 459 din 5 august 2009 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii interpreţilor şi producătorilor antrenaţi de Consiliul Superior al Magistraturii, de Ministerul Justiţiei, de organele procuraturii, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, de notari, avocaţi şi de executorii judecătoreşti” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 124-126, art. 526).
    5. Punctul 9 din modificările şi completările ce se opereaza în unele hotărîri ale Guvernului, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 693 din 17 noiembrie 2009 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 171-172, art. 816).
    6. Hotărîrea Guvernului nr. 781 din 30 noiembrie 2009 „Privind modificarea anexei nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.129 din 15 februarie 2000” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 174-176, art. 865).
    7. Punctul 1 din Hotărîrea Guvernului nr.215  din 23 martie 2010 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 41-43, art. 278).
    8. Punctul 1 din anexa nr.1 la Hotărîrea Guvernului nr.958 din 15 octombrie 2010 „Cu privire la modificarea, completarea şi abrogarea unor hotărîri ale Guvernului” (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 206-209, art. 1069).