DPO326/2012
ID intern unic:  345069
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 326
din  15.10.2012
privind conferirea de distincţii de stat unui grup de cadre didactice
de la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 707
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de înaltă apreciere a meritelor deosebite în dezvoltarea învăţămîntului universitar şi promovarea reformelor în domeniu, pentru contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică prodigioasă, se conferă:
 „Ordinul de Onoare”
    domnului Victor POPA                      - profesor universitar
    domnului Petru ROŞCA                     - profesor universitar;
Ordinul „Gloria Muncii”
    domnului Ion MANOLI                     - profesor universitar
    domnului Silvestru  MAXIMILIAN    - profesor universitar
    doamnei Elena PRUS                         -  profesor universitar;
Titlul onorific „Om Emerit”
    doamnei Antonina
    GALBEN                                          - consilier pe probleme de medicină
    doamnei Natella PAŞA                      - director adjunct de departament.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 326-VII. Chişinău, 15 octombrie 2012.