DPO327/2012
ID intern unic:  345071
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 327
din  15.10.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Svetlana BANARI
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 708
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru activitate îndelungată şi prodigioasă în sistemul financiar-bancar, contribuţie la promovarea politicii monetar-creditoare şi înalt profesionalism, doamnei Svetlana BANARI, preşedinte al comitetului de conducere al Băncii Comerciale „Moldindconbank” SA, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 327-VII. Chişinău, 15 octombrie 2012.