DPO329/2012
ID intern unic:  345073
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 329
din  15.10.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Ştefan STASIEV
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 710
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul protecţiei mediului, merite în asigurarea echilibrului ecologic şi înalt profesionalism, domnului Ştefan STASIEV, inspector principal al Inspectoratului Ecologic de Stat, i se conferă  Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 329-VII. Chişinău, 15 octombrie 2012.