DPO330/2012
ID intern unic:  345075
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 330
din  15.10.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Vasile MARINA
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 711
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie substanţială la pregătirea funcţionarilor publici şi la ridicarea nivelului lor profesional şi pentru activitate metodico-organizatorică intensă, domnului Vasile MARINA, rector al Academiei de Administrare Publică de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova, i se conferă „Ordinul  de  Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 330-VII. Chişinău, 15 octombrie 2012.