DPO332/2012
ID intern unic:  345078
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 332
din  15.10.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Parascovia BERGHIE
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 713
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul culturii, contribuţie la organizarea şi desfăşurarea Festivalului-concurs Internaţional de Operă şi Balet „Maria Bieşu” şi înalt profesionalism, doamnei Parascovia BERGHIE, vicepreşedinte al Uniunii Muzicienilor din Moldova, i se conferă  Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                         Nicolae TIMOFTI

    Nr. 332-VII. Chişinău, 15 octombrie 2012.