OIFPSM1080/2012
ID intern unic:  345103
Версия на русском
Versiunea originala
Fişa actului juridic

Republica Moldova
INSPECTORATUL FISCAL PRINCIPAL DE STAT
ORDIN Nr. 1080
din  10.10.2012
cu privire la aprobarea Nomenclatorului codurilor
aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit
Publicat : 19.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 216-220     art Nr : 1231
    MODIFICAT
   
OSFS84 din 16.02.18, MO58-66/23.02.18 art.318; în vigoare 01.01.18
    OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17
    OIFPS1115 din 01.11.16, MO379-386/04.11.16 art.1887; în vigoare 04.11.16
    OIFPS395 din 12.03.14, MO66-71/21.03.14 art.373
   
OIFPS1628 din 05.09.13, MO198-204/13.09.13 art.1418


   
În baza prevederilor art. 83 alin.(4) din titlul II al Codului fiscal şi art. 187 alin.(7) din titlul V al Codului fiscal nr.1163-XIII din 24 aprilie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, şi întru executarea prevederilor Hotărîrii Guvernului nr. 596 din 13.08.2012 privind Declaraţia cu privire la impozitul pe venit,
ORDON:
    1. Se aprobă Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit, conform Anexei la prezentul ordin.
    2. Nomenclatorul codurilor aferent facilităţilor fiscale la impozitul pe venit (Anexa la prezentul ordin) se utilizează la completarea Anexei 4D şi Anexei 6D a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 596 din 13.08.2012.
    3. Se abrogă Ordinul IFPS nr. 522 din 02.10.2007 “Privind modificarea Ordinului IFPS “Privind aprobarea formularului-tip al Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit” nr. 240 din 30 decembrie 2004.

    ŞEFUL INSPECTORATULUI
    FISCAL PRINCIPAL DE STAT                                Nicolae VICOL


    Nr. 1080. Chişinău, 10 octombrie 2012.

   
anexa
    [Anexa modificată prin OSFS84 din 16.02.18, MO58-66/23.02.18 art.318; în vigoare 01.01.18]
    [Anexa modificată prin OIFPS462 din 28.03.17, MO109-118/07.04.17 art.749; în vigoare 07.04.17]
    [Anexa modificată prin OIFPS1115 din 01.11.16, MO379-386/04.11.16 art.1887; în vigoare 04.11.16]

    [Anexa modificată prin OIFPS395 din 12.03.14, MO66-71/21.03.14 art.373]

    [Anexa modificată prin OIFPS1628 din 05.09.13, MO198-204/13.09.13 art.1418]