DPO337/2012
ID intern unic:  345130
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 337
din  19.10.2012
privind numirea domnului Sergiu CARAMAN
în funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti
Publicat : 26.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 724
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul  Sergiu CARAMAN se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Floreşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 337-VII. Chişinău, 19 octombrie 2012.