DPO338/2012
ID intern unic:  345131
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 338
din  19.10.2012
privind numirea doamnei Victoria GROSU
în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti
Publicat : 26.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 725
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Doamna Victoria GROSU se numeşte, pe un termen de cinci ani, în funcţia de judecător la Judecătoria Hînceşti.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 338-VII. Chişinău,19 octombrie 2012.