DPO339/2012
ID intern unic:  345134
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 339
din  19.10.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 26.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 222-227     art Nr : 726
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul jurisprudenţei, contribuţie substanţială la înfăptuirea justiţiei şi merite în  promovarea reformei judiciare şi de drept, se conferă:
„Ordinul de Onoare”
    domnului
    Petru URSACHE              -  judecător la Curtea Supremă de Justiţie;
Ordinul „Gloria Muncii”
    doamnei Tatiana
    AMIHALACHIOAIE        -  şef al Oficiului Stare Civilă al  municipiului Chişinău
    domnului
    Mihai DOLGHIERI            -  judecător la Judecătoria Briceni
    domnului Ion FEDIUC        -  avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
    domnului
    Nicolae GORDILĂ            -  judecător la Curtea Supremă de Justiţie
    doamnei Raisa GRECU      -  conferenţiar universitar la Universitatea de Studii Politice
                                                 şi Economice Europene „Constantin Stere”
    domnului
    Gheorghe GRIGORIU        -  avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
    domnului
    Gheorghe SCUTELNIC     - judecător la Curtea de Apel Bălţi
    domnului
    Igor SERBINOV                - adjunct al Procurorului General
    domnului
    Alexandru ŞPAC                -  judecător la Curtea de Apel Chişinău
    doamnei
    Emilia VERMEIUC             -  avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova;
Medalia „Meritul Civic”
    domnului Eduard BULAT    - şef de secţie la Procuratura Generală
    domnului Ion CEBAN         - avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
    doamnei
    Galina CIUCHITU              -  avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
    doamnei
    Zinaida DIORDIŢA            -  avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
    doamnei
    Dalila EFRATOVA             -  avocat în cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova
    doamnei Olga GANGAL     -  judecător la Judecătoria Rezina
    domnului Iurii GARABA      -  şef de direcţie la Procuratura Generală
    doamnei
    Alexandra PENI                  -  preşedinte al Judecătoriei Ceadîr- Lunga.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                     Nicolae TIMOFTI

    Nr. 339-VII. Chişinău, 19 octombrie 2012