DPO343/2012
ID intern unic:  345208
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 343
din  25.10.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare”
domnului Stefano De LEO
Publicat : 31.10.2012 în Monitorul Oficial Nr. 228     art Nr : 737
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă gratitudine pentru contribuţia sa  deosebită la dezvoltarea  şi aprofundarea relaţiilor de prietenie şi colaborare moldo-italiene, domnului Stefano De LEO, Ambasador Extraordinar şi Plenipotenţiar al Republicii Italiene în Republica Moldova, i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 343-VII. Chişinău, 25 octombrie 2012.