DGO93/2012
ID intern unic:  345232
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
DISPOZIŢIE Nr. 93
din  31.10.2012
D I S P O Z I Ţ I E
Publicat : 02.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 229-233     art Nr : 871
    1. În scopul examinării situaţiei create la exportul producţiei horticole se instituie Grupul de lucru în următoarea componenţă:
    Bumacov Vasile       -    ministru al agriculturii şi industriei alimentare, conducător al Grupului de lucru
    Calmîc Octavian       -    viceministru al economiei
    Barbăneagră Victor  -    viceministru al finanţelor
    Trofăilă Corneliu       -    şef de departament, Serviciul Vamal
    Avram Victor            -    preşedinte al Asociaţiei producătorilor şi
                                          exportatorilor de fructe „Moldova Fruct”
    Cebanu Taisia           -    preşedinte al Asociaţiei patronale a importatorilor
                                          şi exportatorilor „Liga importatorilor şi exportatorilor”
    Coca Leonid             -    preşedinte al Asociaţiei producătorilor şi exportatorilor
                                          produselor de origine vegetală în Federaţia Rusă
                                          „MoldRosProdExpo”.
    2. Grupul de lucru, în termen de 10 zile:
    va identifica problemele cu care se confruntă producătorii şi exportatorii producţiei horticole la exportul acesteia;
    va prezenta propuneri privind eliminarea tuturor barierelor la exportul producţiei horticole, inclusiv a barierelor de ordin birocratic din activitatea autorităţilor implicate în reglementarea exportului.

    PRIM-MINISTRU                                               Vladimir FILAT

    Nr. 93-d. Chişinău, 31 octombrie 2012.