DPO346/2012
ID intern unic:  345289
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 346
din  31.10.2012
privind numirea în funcţie a unor judecători
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 752
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se numesc în funcţia de judecător, pînă la atingerea plafonului de vîrstă, următorii:
    COJOCARI Elena        FUJENCO Dmitrii
    DONOS Aliona            ŢURCANU Radu.
    DULGHIERU Dorin

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 346-VII. Chişinău, 31 octombrie  2012.