DPO349/2012
ID intern unic:  345292
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 349
din  02.11.2012
privind conferirea „Ordinului de Onoare” Întreprinderii de Stat
„Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 755
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de apreciere a contribuţiei deosebite la prestarea serviciilor de pază, pentru asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor şi spiritul de sacrificiu manifestat de efectiv la îndeplinirea datoriei de serviciu, Întreprinderii de Stat „Servicii Pază” a Ministerului Afacerilor Interne i se conferă „Ordinul de Onoare”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                       Nicolae TIMOFTI

    Nr. 349-VII. Chişinău, 2 noiembrie 2012.