DPO350/2012
ID intern unic:  345293
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 350
din  02.11.2012
privind conferirea Ordinului „Credinţă Patriei” clasa I
Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger” al Ministerului Apărării
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 756
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă recunoştinţă pentru îndeplinirea ireproşabilă a datoriei de serviciu, curajul manifestat de efectiv în timpul executării misiunilor internaţionale de menţinere a păcii şi asigurarea unui înalt nivel de pregătire a subunităţilor, Batalionului cu Destinaţie Specială „Fulger” al Ministerului Apărării i se conferă Ordinul „Credinţă Patriei” clasa I.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                              Nicolae TIMOFTI

    Nr. 350-VII. Chişinău, 2 noiembrie 2012.