DPO352/2012
ID intern unic:  345294
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 352
din  05.11.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
doamnei Nadejda HANGAN
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 757
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - În semn de profundă recunoştinţă pentru educarea a zece copii şi crearea unei familii trainice de o înaltă ţinută morală, doamnei Nadejda HANGAN din satul Susleni, raionul Orhei, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 352-VII. Chişinău, 5 noiembrie 2012.