DPO353/2012
ID intern unic:  345295
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 353
din  05.11.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Pavel SPÎNU
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 758
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, merite în consolidarea bazei tehnico-materiale a Universităţii Tehnice a Moldovei şi contribuţie la soluţionarea problemelor sociale ale studenţilor şi cadrelor didactice, domnului Pavel SPÎNU, prorector al universităţii, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                        Nicolae TIMOFTI

    Nr. 353-VII. Chişinău, 5 noiembrie 2012.