DPO362/2012
ID intern unic:  345303
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 362
din  06.11.2012
privind numirea domnului Serghei PAPUHA în funcţia
de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău
Publicat : 09.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 234-236     art Nr : 765
    În temeiul art. 116 alin. (5) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 20 alin. (4) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Domnul Serghei PAPUHA se numeşte, prin transfer, în funcţia de judecător la Judecătoria Rîşcani, municipiul Chişinău.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                   Nicolae TIMOFTI

    Nr. 362-VII. Chişinău, 6 noiembrie 2012.