DPO364/2012
ID intern unic:  345389
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 364
din  07.11.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Constantin MOSCOVICI
Publicat : 16.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 237-241     art Nr : 770
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite în dezvoltarea artei muzicale, contribuţie la promovarea valorilor culturale naţionale şi succese în activitatea de creaţie, domnului Constantin MOSCOVICI, solist instrumentist la Filarmonica Naţională „Serghei Lunchevici”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 364 -VII. Chişinău, 7 noiembrie  2012.