HPO255/2012
ID intern unic:  345554
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PARLAMENTUL
HOTĂRÎRE Nr. 255
din  09.11.2012
privind numirea unor membri în Consiliul
de Administraţie al Fondului de garantare
a depozitelor în sistemul bancar
Publicat : 23.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 242-244     art Nr : 783     Data intrarii in vigoare : 09.11.2012
    În temeiul art. 24 alin. (2), (3) şi (4) din Legea nr. 575-XV din 26 decembrie 2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar,
    Parlamentul adoptă prezenta hotărîre.
    Art. 1. – Domnul Mihail OGORODNICOV se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe un termen de 7 ani.
    Art. 2. – Domnul Alexandru STRATAN se numeşte în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar pe un termen de 7 ani.
    Art. 3. – Prezenta hotărîre intră în vigoare la data adoptării.

    PREŞEDINTELE  PARLAMENTULUI                        Marian LUPU

    Nr. 255. Chişinău, 9 noiembrie 2012.