HGO880/2012
ID intern unic:  345660
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 880
din  22.11.2012
cu privire la Strategia naţională în domeniul proprietăţii
intelectuale pînă în anul 2020
Publicat : 30.11.2012 în Monitorul Oficial Nr. 245-247     art Nr : 951
    În scopul dezvoltării sistemului naţional de protecţie a obiectelor de proprietate intelectuală şi al realizării obiectivelor Programului de activitate al Guvernului Republicii Moldova „Integrarea Europeană: Libertate, Democraţie, Bunăstare” pentru anii 2011-2014, Guvernul HOTĂRĂŞTE:
    1. Se aprobă:
    Strategia naţională în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, conform anexei nr.1;
    Planul de acţiuni pentru anii 2012-2014 privind implementarea Strategiei naţionale în domeniul proprietăţii intelectuale pînă în anul 2020, conform anexei nr. 2.
    2. Ministerele şi instituţiile vizate:
    vor întreprinde măsurile necesare pentru realizarea Strategiei nominalizate;
    vor prezenta anual Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală informaţii privind rezultatele îndeplinirii acţiunilor incluse în Planul de acţiuni;
    Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va elabora raportul de monitorizare consolidat şi-l va prezenta în termen de 30 de zile Comisiei Naţionale pentru Proprietatea Intelectuală;
    după aprobarea raportului de către Comisia Naţională pentru Proprietatea Intelectuală, Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală va prezenta Guvernului în termen de 30 de zile raportul de monitorizare şi îl va publica pe pagina sa web oficială.
    3. Guvernul va examina rezultatele realizării prevederilor Strategiei şi ale Planului de acţiuni la finalizarea fiecărei perioade de implementare şi va aproba planuri noi pentru perioadele ulterioare.
    4. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

    PRIM-MINISTRU                                           Vladimir FILAT

    Contrasemnează:
    Viceprim-ministru,
    ministrul economiei                                           Valeriu Lazăr

    Nr. 880. Chişinău, 22 noiembrie 2012.

    anexa nr.1

    anexa nr.2