DPO386/2012
ID intern unic:  345740
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 386
din  29.11.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
domnului Vladimir BOBEICĂ
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 824
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice şi activitate organizatorică intensă, domnului Vladimir BOBEICĂ, şef al biroului dispecerat al Regiei „Apă-Canal Orhei”, i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 386-VII. Chişinău, 29 noiembrie 2012.