DPO390/2012
ID intern unic:  345741
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 390
din  30.11.2012
privind conferirea de distincţii de stat
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 825
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în complexul agroindustrial, merite în sporirea eficienţei producţiei agricole şi contribuţie la dezvoltarea infrastructurii social-economice, se  conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    BELOTCACI Valeriu   -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                            „Focaro-Agro”, raionul Ştefan-Vodă
    BELOUS Vasile            -  conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             „Vagadi”, raionul Şoldăneşti
    BOGDAN Constantin   -  director al  Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             „Bogalecon-Moldova”, raionul Glodeni
    CHISILI Mihail             -  şef de laborator la Institutul Ştiinţifico-Practic de
                                             Horticultură şi Tehnologii Alimentare
    DAVIDESCU Vladimir -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             „Ceteronis”, raionul Cantemir
    GABERI Gheorghe       -  director general al Firmei de Producţie şi Comerţ
                                            „Vitis-Cojuşna” SRL, raionul Străşeni
    GÎSCA Tudor              -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                             „Chetro-Prim”, raionul Edineţ
    LUŢIK Nicolai             -  preşedinte al Holdingului „Vinimpex”, satul Tvardiţa,
                                            raionul Taraclia
    SAVA Constantin         -  director adjunct al Fabricii de Vinuri a Colegiului
                                            Naţional de Viticultură şi Vinificaţie, Chişinău
    SIBOV Constantin        -  preşedinte al Societăţii pe Acţiuni „Tomai- Vinex”,
                                            UTA Găgăuzia
    ZBANCĂ Victor          -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                            „Dealul Ochiualbean”, raionul Drochia;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    AVRAM Victor          -  director general al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                          „Vicam”, municipiul Chişinău
    BARG Leonid             -  director al Întreprinderii Mixte „Rediagro” SRL,
                                           raionul Donduşeni
    CIOBANOV Dmitrii   -  director al Cooperativei de Producţie „Eniija”,
                                           UTA Găgăuzia
    CIORNA Ion              -  director adjunct al Colegiului Naţional de Viticultură
                                           şi Vinificaţie, Chişinău
    CLIMA ION               -  agronom-şef al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                          „Panclip”, raionul Floreşti
    DABIJA Vsevolod      -  director al Agrofirmei  „Bucuria-Saturn” SRL,
                                           raionul Soroca
    DULGHESCU Ion      -  agronom la Societatea pe Acţiuni „Romăneşti”,
                                           raionul Străşeni
    ERHAN Alexandru      -  director al Întreprinderii de Stat „Staţiunea Tehnologico-
                                            Experimentală Paşcani”, raionul Criuleni
    HARTI Vasile              -  director general  al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                           „Valul Traian”, raionul Ialoveni
    JELEZNÎI Mircea        -  agronom-şef al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                           „Dimilita-Rex”, raionul Briceni
    ILIEV Petru                  -  şef de secţie la Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură
                                           şi Tehnologii Alimentare
    IRIMCIUC Alexandru  -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Stîncăuţi”,
                                            raionul Rîşcani
    MIHOV Petru              -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Terra-Vitis”,
                                             raionul Cahul
    PANŢA Mihail             -  conducător al Societăţii cu Răspundere Limitată
                                            „Farlad-Agro”, raionul Căuşeni
    RUSSU Gheorghe        -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Vardan-Agro”,
                                             raionul Rîşcani
    SCUTELNIC Ion         -  director al Întreprinderii Mixte „Prut” S.A.,
                                              raionul Cantemir;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    FACHIRA Nicolae        -  director al Societăţii cu Răspundere Limitată „Obrii”,
                                              raionul Căuşeni
    MARANDIUC Vasili    -  conducător al Societăţii Comerciale „Alodiu- Nord”,
                                             raionul Sîngerei
    SPĂTARU  Tudor         -  conferenţiar universitar la Universitatea Agrară de Stat
                                              din Moldova.
    ŢAGA TUDOR             -  director al Societăţii pe Acţiuni „Bravicea-Vin”,
                                             raionul Călăraşi.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA            Nicolae TIMOFTI

    Nr. 390-VII. Chişinău, 30 noiembrie 2012.