DPO396/2012
ID intern unic:  345744
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 396
din  04.12.2012
privind numirea în funcţie a unui judecător
Publicat : 07.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 248-251     art Nr : 828
    În temeiul art. 116 alin. (2) din Constituţia Republicii Moldova şi al art. 11 alin. (1) din Legea cu privire la statutul judecătorului,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Doamna Valentina GARABAGIU  se numeşte în funcţia de judecător pînă la atingerea plafonului de vîrstă. 

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                                  Nicolae TIMOFTI

    Nr. 396-VII. Chişinău, 4 decembrie 2012.