DPO395/2012
ID intern unic:  345817
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 395
din  04.12.2012
privind promulgarea Legii pentru ratificarea
Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană
de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi
Comunitatea Europeană privind facilitarea eliberării vizelor
Publicat : 11.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 252-253     art Nr : 829
    În temeiul art. 93 alin. (1) din Constituţia Republicii Moldova,
    Preşedintele Republicii Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Se promulgă Legea nr. 215 din 12 octombrie 2012 pentru ratificarea Acordului dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană de modificare a Acordului dintre Republica Moldova şi Comunitatea  Europeană privind facilitarea eliberării vizelor.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA             Nicolae TIMOFTI

    Nr. 395-VII. Chişinău, 4 decembrie 2012.