DPO406/2012
ID intern unic:  345867
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 406
din  11.12.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor lucrători ai
Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Chişinău”
Publicat : 14.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 254-262     art Nr : 846
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. – Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă, merite în prestarea de servicii către beneficiari şi înalt profesionalism, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    ANDRONIC Ivan               -    lăcătuş
    COROBCEANU Mihail      -    maşinist la staţia de pompare;
Medalia  „Meritul Civic” următorilor:
    GLADEI Oleg                     -    şef al bazei de producţie
    MOCREAC Vladimir          -    director de direcţie
    PANCENCO Veaceslav     -    şef de serviciu
    RUSNAC Arcadie              -    şef de departament.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                 Nicolae TIMOFTI

    Nr. 406 -VII. Chişinău, 11 decembrie 2012.