DPO407/2012
ID intern unic:  345868
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 407
din  11.12.2012
privind conferirea Ordinului „Gloria Muncii”
Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Chişinău”
Publicat : 14.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 254-262     art Nr : 847
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru merite deosebite în dezvoltarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, contribuţie la implementarea tehnologiilor avansate şi succese în formarea profesională a tinerilor muncitori, Societăţii pe Acţiuni „Apă-Canal Chişinău” i se conferă Ordinul „Gloria Muncii”.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA                Nicolae TIMOFTI

    Nr. 407 -VII. Chişinău, 11 decembrie 2012.