DPS3201/1989
ID intern unic:  345913
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREZIDIUL SOVIETULUI SUPREM AL RSS MOLDOVENEŞTI
DECRET Nr. 3201
din  02.02.1989

cu privire la conferirea titlului onorific de artist emerit

din RSS Moldovenească tov. CAUŞANSCHII A.G.,

COVALENCO S.S.

Publicat : 27.02.1989 în Veştile Nr. 2     art Nr : 48

   Pentru merite în activitatea interpretativă, pedagogică şi pe tărîm obştesc, contribuţia la dezvoltarea culturii muzicale din republică a conferi titlul onorific de artist emerit din din RSS Moldovenească următorilor tovarăşi:
    Alexandr Gherţovici
    CAUŞINSCH                   - şef al catedrei de instrumente cu coarde a
                                                Conservatorului molodvenesc de stat

                                                «G. Muzicescu»
    COVALENCO

    Serghei Sergheevici             - şef al catedrei de pian special al Conservatorului
                                                 molodvenesc de stat «G. Muzicescu»


    Preşedintele Prezidiului
    Sovietului Suprem al RSS Molodveneşti                      A. MOCAU

    Secretarul Prezidiului
    Sovietului Suprem al RSS Molodveneşti                      N. CHIRIAC

    or. Chişinău, 2 februarie 1989, №3201-XI