DPO408/2012
ID intern unic:  345930
Версия на русском
Fişa actului juridic

Republica Moldova
PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA
DECRET Nr. 408
din  11.12.2012
privind conferirea de distincţii de stat unor cadre didactice
de la Universitatea de Stat din Moldova
Publicat : 21.12.2012 în Monitorul Oficial Nr. 263-269     art Nr : 861
    În temeiul art. 88 lit. a) din Constituţia Republicii Moldova şi al Legii cu privire la distincţiile de stat ale Republicii Moldova,
    Preşedintele  Republicii  Moldova  d e c r e t e a z ă:
    Articol unic. - Pentru muncă îndelungată şi prodigioasă în domeniul învăţămîntului universitar, contribuţie substanţială la pregătirea specialiştilor de înaltă calificare şi activitate metodico-ştiinţifică intensă, se conferă:
Ordinul „Gloria Muncii” următorilor:
    GUŢU Vladimir         -    decan
    PERJAN Andrei        -    decan
    REVENCO Mihail     -    prorector
    STAN Victor              -    şef de catedră
    ULIAN Galina            -    decan;
Medalia „Meritul Civic” următorilor:
    COCÎRLĂ Pavel         -    şef de catedră
    CUJBĂ Vasile             -    decan
    GUZUN  Mihail           -    şef de catedră
    NEDEOGLO Dmitri     -    şef de catedră;
Titlul onorific „Om Emerit” următorilor:
    CRIVOI Aurelia            -    şef de catedră
    DRAGALINA Galina    -    şef de catedră
    ZBANŢ Ludmila           -    decan.

    PREŞEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA               Nicolae TIMOFTI

    Nr. 408-VII. Chişinău, 11 decembrie 2012.